^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W ubiegły wtorek na żmigrodzkim Rynku odbyły się okolicznościowe uroczystości upamiętniające święto Konstytucji 3-go Maja. Obchody 225. rozpoczęły się o godzinie 10.30 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie na Rynek, gdzie wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, a zgromadzone delegacje złożyły pod pomnikiem „Sigillum Civitatis Smigrod” wiązanki kwiatów.

W uroczystościach, które prowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Grzegorz Bara, Zastępca Wójta Radosław Kujawski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski, p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski, asp. Anna Palcar, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Zdzisław Gołębiowski, Komendant Gminny OSP Adam Durał, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie Alicja Wiśniewska oraz radni.

Podczas uroczystości odbył się apel wojskowy z udziałem uczniów klas mundurowych miejscowego liceum, który poprowadził ppłk. rezerwy Tadeusz George. Zebrani mieszkańcy wysłuchali również przemówienia Wójta Gminy Grzegorza Bary. Stajemy dzisiaj przed Maryją Królową Polski prosząc ją o opiekę nad naszym narodem, abyśmy nie zapomnieli i nie zmarnowali tego, co minione pokolenia naszych rodaków wypracowały i czego za wielką cenę niejeden raz w historii broniły. Bądźmy więc wierni, odpowiedzialni, energiczni i pracowici dla dobra Ojczyzny i nigdy nie zapominajmy o naszych wartościach nadrzędnych „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Każdego dnia winniśmy być z naszą Matką Ojczyzną, która jest w naszych sercach wyrytym symbolem naszej polskości. Bądźmy wierni i tej naszej małej żmigrodzkiej Ojczyźnie – powiedział w swoim wystąpieniu wójt.

W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Nowy Żmigród” dla wybitnego społecznika, radnego Rady Gminy oraz Sejmiku Województwa Krośnieńskiego, inicjatora wielu przedsięwzięć społecznych na terenie gminy Nowy Żmigród – Pana Mieczysława Brożyny z Nowego Żmigrodu. Odznaczenie przyznane zostało na wniosek Wójta Gminy uchwałą Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie nr XVII/141/2016.

225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele samorządu, policji, straży, PSL oraz Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Pieczęci Miasta Żmigród.

W 1949 roku mieszkańcy Nowego Żmigrodu zwrócili się pismem najpierw do Archiwum Państwowego w Krakowie, a później do Archiwum Głównego w Warszawie celem ustalenia herbu dawnej osady miejskiej. W Archiwum Głównym w Warszawie zachowały się papierowe odciski oryginalnej pieczęci miasteczka Żmigrodu z XVI wieku – pieczęci miejskiej z 1566 roku z wyobrażeniem Skrzydlatego Smoka z podwiniętym ogonem i napisem „Sigilum Civitatis Smigród” – kontynuował w przemówieniu Wójt Gminy Grzegorz Bara, podkreślając że pomnik został wybudowany i odsłonięty dokładnie 40 lat temu w 1976 roku, a inicjatorem jego powstania tego pomnika był obecny na uroczystości Pan Mieczysław Brożyna.

225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
225. rocznica u...
225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza