^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


DSC07103W ramach zadania Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród w 2017 r. usunięto w czerwcu br. 50,471 Mg (ton) odpadów zawierających azbest z 25 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Nowy Żmigród. Utylizacji dokonało, wybrane w drodze zapytania ofertowego, Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-TEL Tomasz Wieczorek z Bielsko-Białej.

Gmina Nowy Żmigród uzyskała dotację na realizację tego zadania w wysokości 12 050,94 zł ramach programu priorytetowego SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dotacji obejmuje środki stanowiące łącznie do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania (50% pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 35% – z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie). Wkład własny stanowi 15% całkowitej kwoty – 2 126,64 zł. Ponadto Gmina przeznaczyła dodatkowo z budżetu 2 442,12 zł na realizację kolejnych wniosków.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest, właściciel nieruchomości powinien w pierwszej kolejności wypełnić wniosek, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie w godzinach pracy urzędu lub ze strony internetowej Gminy www.nowyzmigrod.biuletyn.net. Termin realizacji wniosku uzależniony jest od pozyskania przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ich wysokości, ilości wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje wartości wykonania nowego pokrycia dachowego.

Kolejny etap odbioru odpadów zawierających azbest planowany jest do realizacji do 31 grudnia br.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy