^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


promesa III gory20 lipca br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010−2016 oraz infrastruktury uszkodzonej lub zniszczonej w konsekwencji działania osuwisk. Łącznie wręczono 75 promes na 16 mln zł. Gmina Nowy Żmigród otrzymała 200 tys. zł na remont drogi na III Góry w Łysej Górze, która zniszczona została w wyniku ulewnych opadów deszczu w 2016 r.

Wysokość dotacji wynosić będzie 200 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

W ramach inwestycji wykonane zostanie 800 m drogi w odcinku 0+000 − 0+800, w tym: czyszczenie rowów, nawierzchnia bitumiczna i uzupełnienie poboczy.

Planowany termin zakończenia prac to 30 września br.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy