^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


zamczysko 1

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w uzgodnieniu z Wójtem Gminy i przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury wykonało tabliczki oraz słupki do oznakowania szlaku wewnętrznego prowadzącego do średniowiecznego Zamczyska w Starym Żmigrodzie. Oznakowanie rozpoczyna się przy drodze wojewódzkiej Nowy Żmigród – Dukla na wysokości miejscowości Stary Żmigród i drogami gminnymi prowadzi przez las do celu.

Po dotarciu na miejsce można zobaczyć jak mogło wyglądać datowane na XII−XIII wiek Zamczysko. Zachowały się tam ślady wałów oraz fosy otaczające majdan, na którym zamontowana została tablica informacyjna opisująca historię tego miejsca.

Wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy, a szczególnie turystów zapraszamy do jego zwiedzenia.

Jest to nowa inicjatywa Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, następną będzie oznakowanie grodziska Walik w Brzezowej.

zamczysko 2

TMNŻ

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy