^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


sadkiWyłoniono wykonawcę I etapu budowy siłowni zewnętrznej, która powstać ma przy domu ludowym w Sadkach, powyżej istniejącego placu zabaw. W tym roku zamontowane zostaną 4 urządzenia: „Biegacz”, „Prasa ręczna”, „Wioślarz” i „Wahadło” oraz ławka, kosz na śmieci i tablica informacyjna. Wykonana zostanie także podbudowa z kruszywa naturalnego.

Zadanie, którego koszt łącznie z dokumentacją to 19 198,81 zł sfinansowane zostanie z budżetu gminy, w tym 12 610,04 zł pochodzić będzie z funduszu sołeckiego miejscowości, o którego przeznaczeniu na ten cel zadecydowali mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego.

Wyłoniony wykonawca to F.H. Krzysztof Milczek z Nawojowej.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy