^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Logo NH 2W okresie wakacyjnym notowana jest większa liczba przestępstw, co powoduje wzrost liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem. W związku z tym Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” przekazuje informacje na temat Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ośrodek wykonuje zadania w ramach projektu realizowanego ze środków publicznych, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oferuje osobom pokrzywdzonym przestępstwem kompleksowe wsparcie prawne i psychologiczne, grupę wsparcia oraz dodatkowo szeroki wachlarz innych form pomocy. Pokrzywdzeni znajdujący się w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc materialną w postaci bonów żywnościowych i towarowych, dopłat czynszowych, dopłat do edukacji, remontów i innych.

Jesteśmy Stowarzyszeniem prowadzącym Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu. Pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin realizowana jest w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zapewniamy bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Świadczymy następujące formy wsparcia:
1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej,
3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu,
5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat mieszkaniowych,
8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Osobą koordynującą projekt jest Pan Marek Brożek, w razie pytań prosimy o kontakt: 605 289 682.

nh1

nh2

nh3

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy