^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Ponad 100 tys. zł kosztować będą rozpoczynające się remonty dróg gminnych. Do końca września wykonane zostaną: remont drogi gminnej w Gorzycach na działkach nr 383 i 393 – odcinek przy domu ludowym, remont dróg gminnych na działkach nr 52 i 613 w Skalniku, zagospodarowanie terenu i wykonanie nawierzchni asfaltowej na działkach nr 144,1 i 144,2 w Jaworzu (zatoka przystankowa przy domu ludowym), prace przy domu ludowym w Sośninach (wykonanie drogi dojazdowej przy domu ludowym od strony Nienaszowa) oraz remont drogi gminnej nr 650 w Starym Żmigrodzie.

Prace realizować będzie, wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o. o. w Jaśle.

Wszystkie zadania zostaną zrealizowane z budżetu gminy, w tym z środków funduszu sołeckiego.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy