^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


droga w brzezowej 08 2017Rozstrzygnięto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Obejmuje ono remont dróg: w Brzezowej na działce nr 631/4, w Makowiskach na działce nr 1328 oraz w Gorzycach na działce nr 296.

Zakres prac, które będą wykonywane na tych 3 drogach to: udrożnienie rowów, odwodnienie drogi, likwidacja wyrw i kolein w korpusie drogi, wykonanie zagęszczenia podłoża i ułożenie podbudowy z mieszanki tłuczniowej.

Zadanie realizowane jest ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych gminy. Jego koszt to 68 880,00 zł, z czego wysokość przyznanej dotacji − 37 000,00 zł. Wyłoniony wykonawca to Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Nowym Żmigrodzie.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy