^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które będą organizowane na terenie woj. podkarpackiego w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć osoby zapoznają się m. in. z zasadami pisania tekstów, dokonywania obliczeń, poszukiwania informacji w Internecie, wypełniania formularzy elektronicznych, obsługiwania poczty elektronicznej i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. Uczestnikiem szkoleń mogą być osoby w wieku minimum 25 lat, mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego przez nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kluczowych kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez 520 osób dorosłych w wieku 50 lat i więcej i/lub o niskich kwalifikacjach, pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, z woj. podkarpackiego, które wezmą udział w cyklu szkoleń z obszaru IT, zakończonych procesem formalnej walidacji i certyfikacji pomiędzy 1 kwietnia 2017 r. a 30 czerwca 2018 r.

Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu ICT (z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Warunki uczestnictwa / Grupa docelowa:
W projekcie weźmie udział 520 osób (286 kobiet i 234 mężczyzn), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

W szczególności do udziału w projekcie są zaproszone:
- osoby w wieku 25–49 lat (143 kobiety, 117 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem co najwyżej średnim, tj. do ISCED3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne, ogólnokształcące, średnie zawodowe, zawodowe techniczne),
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby z niepełnosprawnościami (58 kobiet, 48 mężczyzn),
- osoby, które nie posiadają formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności komputerowych w zakresie objętym programem szkoleń w projekcie i wiedzy na poziomie A lub B tj. nie posiadają Certyfikatu ECDL Profile z modułów objętych szkoleniami,
- osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo.

Organizacja szkoleń:
- grupy do 10 osób,
- wykładowo-warsztatowe metody pracy,
- 120 godzin zegarowych (dla osób w wieku 25−49 lat) lub 125 godzin zegarowych (dla osób w wieku 50 lat i więcej), ok. 12 godzin w tygodniu (średnio 3 dni x 4 godziny lekcyjne),
- zajęcia realizowane lokalnie (średnio w odległości do 50 km od miejsca zamieszkania) w terminach i godzinach, w miarę możliwości dostosowanych do potrzeb uczestników (np. popołudniami, w weekendy),
- obiekty dostępne komunikacyjnie i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- dobieranie osób do grup szkoleniowych wg stopnia umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Organizator zapewnia:
- wyposażone sale komputerowe do zajęć szkoleniowych,
- prowadzącego zajęcia szkoleniowe,
- egzamin, potwierdzający nabyte umiejętności,
- podręcznik / zestaw szkoleniowy (teczka, notes, długopis) / inne materiały szkoleniowe, dostosowane do poziomu zaawansowania danej grupy,
- zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem / osobą zależną (w uzasadnionych przypadkach).

Przebieg rekrutacji i warunki udziału w szkoleniu:
- rekrutacja trwa w terminie 01.04.2017 – 31.12.2017 r. lub do wyczerpania miejsc,
- osoby zainteresowane składają formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz wypełniają test diagnostyczny, pozwalający na określenie poziomu umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- zespół projektu weryfikuje dokumenty (poprawność, kompletność, zgodność cech kandydata z przyjętymi w projekcie założeniami),
- po pozytywnej weryfikacji kandydatur Organizator tworzy grupy szkoleniowe i uczestnicy projektu rozpoczynają udział w szkoleniu,
- uczestnik podpisuje umowę uczestnictwa, określającą warunki udziału, prawa i obowiązki obu stron,
- wymagana frekwencja – 80% na szkoleniu i 100 % na egzaminach,
- w przypadku otrzymania większej liczby kandydatur niż miejsc, Organizator tworzy listę rezerwową kandydatów.

Zapytania i zgłoszenia można kierować za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem tel. 604 580 165.

Biuro projektu: ul. Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów.

Projekt „Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych” jest realizowany w partnerstwie przez firmę MDG DORADZTWO GOSPODARCZE sp. z o.o., ul. Kłobucka 23c/111, 02-699 Warszawa oraz NETBUD Tomasz Ostatek, Piła 107 a, 26-200 Końskie.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy