^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W ramach realizowanego przez Gminę projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowy Żmigród” do Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie zakupione zostały nowe zabawki, pomoce edukacyjne i meble, sale dydaktyczne doposażono w sprzęt ICT (m.in. tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny), a jadalnię – w nowe stoliki, krzesła i zastawę stołową.

Dzięki doposażeniu przedszkola możliwe było uruchomienie w nowym roku szkolnym dodatkowego oddziału. Realizacja projektu obejmuje również zatrudnienie logopedy oraz zajęcia taneczno-muzyczne prowadzone przez instruktora rytmiki.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, działanie: 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”. Współfinansowany jest w 85% ze środków unijnych z RPO WP na lata 2014–2020, w 10% – ze środków budżetu Gminy Nowy Żmigród i 5% – z budżetu państwa.

Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola
Wyposażenie prz...
Wyposażenie przedszkola Wyposażenie przedszkola

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy