^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ZUSZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle zaprasza na dyżur ekspertów ZUS, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie w dniu 25 października br. W tym dniu w godzinach 11.00−13.00  w sali Urzędu zorganizowane zostanie mobilne stoisko informacyjne ZUS.

Podczas dyżuru będzie można skorzystać z porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących:

zmian w zakresie opłacania i rozliczania składek w ramach Projektu E-Składka; od 1 stycznia 2018 r. w ramach nowej usługi ZUS:
- firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego,
- informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym  jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek; dotychczasowe rachunki będą zamknięte;

zmian w zakresie obsługi zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA w ramach usługi ZUS: Projektu E-ZLA od 1 lipca 2018 r.:
- lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa, będą zobowiązani do wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w postaci elektronicznej;

zmian w przepisach emerytalnych w związku z wejściem w życie od dnia 1 października 2017 r. ustawy obniżającej wiek emerytalny, w tym:
- dokonać obliczenia przewidywanej wysokości przyszłego świadczenia przy pomocy kalkulatora emerytalnego,
- uzyskać informacje, na temat zasad wypełniania wniosków emerytalnych,
- złożyć wniosek o emeryturę bezpośrednio u pracownika ZUS.

Mamy nadzieję, że spotkanie konsultacyjne organizowane bliżej miejsca zamieszkania naszych Klientów, będzie służyło pomocą zarówno przedsiębiorcom, jak i ubezpieczonym podejmującym decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej.

Serdecznie zapraszamy!

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy