^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Przemoc rówieśnicza, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy była tematem spektaklu, który dla uczniów z terenu naszej gminy wystawił Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. Przedstawienia odbyły się, na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie, 7 i 14 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury.

Internet i urządzenia mobilne zmieniły trwale świat. Są one dobrodziejstwem naszych czasów, ale dają nie tylko zabawę – niosą ze sobą liczne niebezpieczeństwa. Wulgarny język, agresja słowna, dręczenie, wyśmiewanie i poniżanie innych osób przy pomocy sieci oraz telefonów komórkowych to część cyberprzemocy, która stała się jednym ze współczesnych zagrożeń.

Spektakl opiera się na klasycznym i niestety coraz powszechniejszym motywie „kozła ofiarnego”. Młody człowiek zostaje wykluczony ze środowiskowej grupy i poddany prześladowaniu. Pada ofiarą cyberprzemocy – obraźliwych e-maili i SMS-ów, publikowania ośmieszających go informacji i zdjęć oraz podszywania się pod jego osobę w sieci. Bierność ofiary rozzuchwala sprawców i powoduje kolejne wybryki, prowadzące do kompletnego zastraszenia i osaczenia pokrzywdzonego – czytamy w opisie spektaklu.

14 listopada w spotkaniu uczestniczyli również: st. asp. Edward Misiołek − dzielnicowy z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie oraz z st. sierż. Barbara Pawłowska z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Omówiła najczęściej występujące formy przemocy w wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego: nękanie, straszenie, publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów czy pisanie obraźliwych komentarzy i wyzwisk. Ostrzegła także uczniów przed pochopnym udostępnianiem na portalach społecznościowych swoich danych, a zwłaszcza zdjęć i filmów.

Celem programu była aktywizacja młodych widzów, wzbudzenie ich reakcji na przedstawione zjawiska i ukierunkowuje na podjęcie konkretnych działań w celu rozwiązania problemu. Miał on uświadomić, że oni sami bądź ich bliscy mogą stać się celem podobnych ataków – nie należy być obojętnym na takie zachowania i bagatelizować problemu.

"Wyjść poza sch...
"Wyjść poza sch...
"Wyjść poza sch...
"Wyjść poza sch...
"Wyjść poza sch...
"Wyjść poza sch...
"Wyjść poza sch...
"Wyjść poza sch...
"Wyjść poza sch...
"Wyjść poza sch...

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu