^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Samorządowcy z województwa podkarpackiego odebrali z rąk wojewody Ewy Leniart kolejne promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Łącznie na realizację tych zadań wręczono 51 promes – do jednostek samorządu terytorialnego trafiło 8,56 mln zł. Gmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie do remontu drogi gminnej „Przy kościele” na działce nr 1785 w km 0+0880 − 0+600 w miejscowości Nienaszów.

 IMG 3459 1188x900

fot. UW

W ramach inwestycji wykonane zostanie 512 m drogi, która zniszczona została w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2016 r., w tym: roboty ziemne i przygotowawcze związane z odtworzeniem rowów i profilowaniem korony drogi, wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej na części drogi (do kaplicy cmentarnej) wraz z pracami uzupełniającymi (powiązanie z nawierzchniami asfaltowymi istniejących dróg), wykonanie nawierzchni tłuczniowej na pozostałej części drogi oraz uzupełnienie poboczy.

nienaszow 1785 1

nienaszow 1785 2

Wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle wykona inwestycję za kwotę 137 286,45 zł w terminie do 8 grudnia. Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż 80% wartości, tj. blisko 110 tys. zł.

Jest to druga promesa w 2017 r. dla gminy Nowy Żmigród. W ramach środków „powodziowych” na przełomie września i października wykonano remont 800 m drogi na III Góry w Łysej Górze wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej.

lg III gory

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy