^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


rozbudowa oczyszczalni 1Rozpoczęto prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków. Jeszcze w tym roku, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Hażbud z Gorlic, wykonać ma prace związane z zagospodarowaniem placu budowy, roboty ziemne związane z głównymi zbiornikami reaktorów (pod które usunięto ponad 2000 m³ ziemi) oraz warstwy podkładowe i izolacyjne pod płytę denną. Wykonana zostanie płyta denna i mają zostać rozpoczęte prace związane z ścianami zbiorników. Równocześnie prowadzone będą prace modernizacyjne istniejącej i funkcjonującej oczyszczalni.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków obejmować będzie: budowę nowego dwukomorowego reaktora SBR o przepustowości 500 m3 na dobę, reaktor przejmujący wody burzowe, budowę budynku technologicznego z stacją dmuchaw, wykonana zostanie instalacja sitopiaskownika z zabudową kontenerową. W budowanym budynku technologicznym znajdować się będą pomieszczenia magazynowe.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną: istniejący budynek oczyszczalni ścieków z reaktorem SBR, komora tlenowej stabilizacji osadu, stacja odwadniania. Zaplanowana została ponadto termomodernizacja obiektu oraz montaż samonośnego przykrycia z laminatu nad istniejącymi komorami reaktora biologicznego i komory stabilizacji osadu. Przykrycie zbiorników ma na celu ograniczenie wychładzania cieczy ściekowej, powodującego spadek wydajności oczyszczania oraz wyeliminuje znacząco fetor. Komora reaktora wyposażona zostanie w dodatkowe pompy osadu. Wymienione zostaną również stare, wyeksploatowane urządzenia oraz zautomatyzowana zostanie główna przepompownia obiektowa z sitem.

rozbudowa oczyszczalni 2

IMG 20171129 WA0001

fot. ŁA

W związku z tym, że oczyszczalnia należy do obiektów o wysokim zużyciu energii elektrycznej, zadanie obejmuje również montaż, na konstrukcjach dachowych oraz naziemnych, instalacji fotowoltaicznych o mocy 40kW.

W ramach projektu wybudowana zostanie też nowa sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Mytarz, Mytarka oraz Nowy Żmigród o łącznej długości wynoszącej prawie 3 km. Do sieci przyłączonych zostanie 26 gospodarstw domowych. Rozbudowana sieć umożliwi również podłączenie w przyszłości nowych budynków mieszkalnych, których budowa już się rozpoczęła – między innymi przy ulicy Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków konieczna jest dla zapewnienia możliwości zrzutu ścieków między innymi z miejscowości Nienaszów i Stary Żmigród. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy budowy sieci kanalizacji w tych miejscowościach.

Całość prac związanych z rozbudową oczyszczalni oraz budową sieci w Mytarzy, Mytarce i Nowym Żmigrodzie ukończona zostanie w połowie przyszłego roku.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy