^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


bezpieczne wakacje 2017 1„Bezpieczne Wakacje” to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, którego jednym z głównych celów jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Tegoroczna edycja konkursu, adresowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek letniego wypoczynku, rozpoczęła się 19 czerwca, a prace można było nadsyłać do 6 października 2017 r. Tematyka prac konkursowych dotyczyła szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia (bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie; bezpieczna szkoła; bezpieczne miejsce zamieszkania; bezpieczny Internet; bezpieczna droga; zagrożenie używkami; przemoc rówieśnicza; subkultury młodzieżowe).

Spośród 62 prac nadesłanych do etapu powiatowego konkursu jury wybrało najlepsze, w trzech kategoriach wiekowych: 6–9 lat, 10–12 lat, 13–15 lat oraz przyznało wyróżnienie.

Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zwycięzcy odebrali 14 listopada w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle.

Laureaci w I kategorii wiekowej 6–9 lat:
– Antonina Świątek lat 7 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach,
– Emilia Szczurek lat 8 – Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie,
– Martyna Olbrot lat 7 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach.

Laureaci w II kategorii wiekowej 10–12 lat:
– Adriana Maziarz lat 12 – Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce,
– Mateusz Ptaszek lat 10 – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu,
– Aleksandra Mastaj lat 10 – Szkoła Podstawowa w Łężynach.

Laureaci w III kategorii wiekowej 13–15 lat:
– Natalia Maziarz lat 14 – Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce,
– Natalia Jakieła lat 15 – Zespół Szkół  w Tarnowcu,
– Weronika Gradowicz lat 14 – Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim.

bezpieczne wakacje 2017 3

fot. KPP Jasło

bezpieczne wakacje 2017 4

fot. KPP Jasło

bezpieczne wakacje 2017 5

fot. KPP Jasło

bezpieczne wakacje 2017 6

fot. KPP Jasło

Wyróżniono także jedną pracę − Mateusza Bobuli ze Szkoły Podstawowej w Desznicy. W piątek 17 listopada policjanci z komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie – st. asp. Robert Zoła i sierż. sztab. Magdalena Bróż, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Jacka Krzyżaka, przekazali laureatowi dyplom oraz upominki.

fot. KPP Jasło

fot. KP Nowy Żmigród

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy