^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 20.11.2017 r. w Szkołach Podstawowych w Łężynach, Makowiskach, Nienaszowie oraz Nowym Żmigrodzie zostały powołane Kluby Przedsiębiorcy, działające w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości u uczniów, a u nauczycieli podniesienie umiejętności w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Zaplanowane działania stanowią najbardziej efektywną metodę nawiązania współpracy szkół ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Termin realizacji projektu to październik 2017 – maj 2018. Na terenie naszej Gminy w projekcie bierze udział 64 uczennic i uczniów, 16 nauczycielek i nauczycieli, a także 16 rodziców.

W ramach działających Klubów Przedsiębiorcy odbywać będą się warsztaty z młodzieżą, debaty oksfordzkie, a także wycieczki do firm na terenie powiatu jasielskiego. W ramach projektu odbędzie się również wyjazd studyjny do Warszawy, gdzie uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka przy Narodowym Banku Polskim, Sejm RP oraz Giełdę Papierów Wartościowych.

Osiągnięte rezultaty przyczynią się do włączenia wszystkich szkół objętych projektem w realizację nowoczesnego kształcenia ogólnego, którego charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Dodatkową wartością projektu jest wdrożenie skutecznej i efektywnej realizacji programu kompleksowego kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Projekt stanowi przykład współpracy partnerskiej gmin oraz rozwoju współpracy między szkołami.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu