^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi przypominamy mieszkańcom o obowiązku zapobiegania śliskości oraz odśnieżania chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r., poz. 1289) oraz § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIX/156/2016 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród, właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników przyległych do dróg publicznych zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, polegającego na złożeniu ich w miejscu umożliwiającym ich zebranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu