^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Warsztaty otwarte Korytarze migracyjne 2Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne otwarte warsztaty z cyklu „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych” – korytarze migracyjne! Odbędą się one w niedzielę 17 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie (ul, Mickiewicza 4).

Spotkanie dotyczyć będzie zwierząt, które możemy spotkać Magurskim Parku Narodowym, takich jak niedźwiedzie, wilki, rysie, jelenie, a także orliki krzykliwe. Będzie do doskonała okazja, żeby nauczyć się rozpoznawania tropów i śladów zwierząt – umiejętności szczególnie przydatnej podczas zimowych wędrówek po leśnych szlakach. Ponadto uczestnicy dowiedzą się dlaczego zwierzęta migrują i w jaki sposób badane są trasy po których się przemieszczają. Temat korytarzy migracyjnych w otulinie MPN budzi wiele pytań i wątpliwości – podczas warsztatów postaramy się przybliżyć go również w lokalnym kontekście.

Prowadzący: Piotr Guzik
https://www.alcedu.com.pl/

Wstęp bezpłatny.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 pn. „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego Przybliżyć Naturę” i są elementem działania „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych”.

Magurski Park Narodowy

Warsztaty otwarte Korytarze migracyjne

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza