^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 10.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m. in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 października 2017 r.

6. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 listopada 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2018 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
c/ przedstawienie przez przedstawicieli stałych komisji Rady Gminy opinii o projekcie budżetu,
d/ dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,
e/ głosowanie uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018–2025.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
2/ uchylenia uchwały własnej Nr XXXVIII/280/ 2017 z dnia 14 listopada 2017 roku,
3/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok,
4/ ustalenia wydatków niewygasających.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Piotr Suski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy