^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


4 urządzenia sportowe: „biegacz”, „prasa ręczna”, „wioślarz” i „wahadło/twister” zostały zamontowane przy domu ludowym w Sadkach. Ogólnodostępna siłownia powstała powyżej istniejącego placu zabaw.

Przy siłowni zamontowane zostały również: ławka, kosz na śmieci i tablica informacyjna – regulamin siłowni.

 

 

REGULAMIN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ:
1. Urządzenia przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia. Osoby do 14 roku życia powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych, które ponoszą pełną odpowiedzialność.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
3. Z urządzeń siłowni zewnętrznej należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
4. Na terenie placu siłowni zewnętrznej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.
5. Zabrania się w szczególności:
a) niszczenia urządzeń siłowni zewnętrznej,
b) zaśmiecania terenu,
c) rozbijania butelek,
d) niszczenia zieleni,
e) jazdy na rowerze,
f) wprowadzania zwierząt.
6. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy zgłaszać administratorowi placu siłowni zewnętrznej.

Zadanie sfinansowane zostało z budżetu gminy, w tym funduszu sołeckiego miejscowości.

silownia sadki 1

silownia sadki 2

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu