^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


hala otwarcie 02Wczoraj uroczyście oddano do użytkowania halę sportową w Nowym Żmigrodzie. Na terenie przylegającym do Gminnego Przedszkola w Nowym Żmigrodzie powstał jednokondygnacyjny budynek z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej i nożnej halowej, siatkówki, tenisa ziemnego oraz koszykówki. Inwestycja, na którą pozyskano 2 900 000,00 zł dofinansowania, realizowana była przez dwa lata i kosztowała 4 194 870,00 zł. W godzinach lekcyjnych obiekt będzie służył głównie uczniom miejscowej szkoły podstawowej i średniej, a popołudniami także klubom sportowym i mieszkańcom.

Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja stała się faktem. Budynek wraz z pełnym zapleczem socjalnym i sanitarnym, tj. toalety, prysznice, szatnie z węzłem sanitarnym, pomieszczenie dla trenerów z węzłem sanitarnym, pomieszczenie dla sędziów z węzłem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, punkt pierwszej pomocy, kotłownia i serwerownia, wyposażony został również w rozkładane trybuny dla 220 osób. Ponadto opuszczana kurtyna pozwala realizować zadania dwutorowo, dwie lekcje wychowania fizycznego jednocześnie, gdzie wydzielone zostały dwa dodatkowe boiska treningowe do siatkówki i koszykówki. Wykonano także dojazd do budynku od strony Przedszkola Gminnego, plac manewrowy, wraz z miejscami postojowymi, a także chodnik i obejście. Całość obiektu przystosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi, dokonali: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara wraz ze swoim Zastępcą Radosławem Kujawskim, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie Alicja Witkowska wraz ze swoim Zastępcą Andrzejem Merchwą oraz uczniowie: Anna Hanas i Wiktor Gryziec. Poświęcenia budynku dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. kanonik Stanisław Szajna. Następnie miały miejsce przemówienia i podziękowania gospodarzy i gości.

Sport jest szkołą charakteru. Uczy cierpliwości, wytrwałości, pokory, systematyczności, samodyscypliny, współpracy w grupie, tolerancji i zasad fair play. Pamiętajcie, że do odniesienia sukcesu ważne jest nastawienie psychiczne (…). To sport pomaga nam uczyć się wytrwałości w dążeniu do celu, konsekwencji, wytrwałości mimo przeciwności, zdrowej rywalizacji i umiejętności świętowania sukcesów, ale również godnego znoszenia porażek – kierował swoje słowa do zgromadzonych uczniów Wójt Gminy Grzegorz Bara. Marzenia wielu ludzi o takiej bazie do nauki i uprawiania sportu stały się rzeczywistością. Czujcie się jej prawdziwymi gospodarzami – mówił dalej w przemówieniu wójt, podkreślając, że realizacja inwestycji możliwa była dzięki współdziałaniu wielu osób.

W swoim przemówieniu wójt przybliżył również historię koncepcji i budowy hali: od wybrania wykonawcy projektu w lipcu 2009 r., poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę w lipcu 2010 r., zgłoszenie inwestycji do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego w lutym 2015 r., przyznanie dofinansowania w marcu 2015 r., wyłonienie wykonawcy w październiku 2015 r. (Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie Spółka Akcyjna), po odbiór robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na przełomie grudnia 2017 r. i stycznia 2018 r. Całość prac, po uwzględnieniu kosztów dokumentacji projektowej, przebudowie gazociągu, usunięciu drzew, uzyskaniu ekspertyz, opinii i innych koniecznych opłatach i robotach dodatkowych, wyniosła niecałe 4,5 mln zł.

Hala została przekazana w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Hala jest dobrze przygotowana do przyjęcia różnych grup użytkowników, co bardzo nas cieszy, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że jest do dla nas dodatkowe wyzwanie w sensie organizacyjnym. Już dziś o tym myślimy snując plany wykorzystania obiektu. Zagospodarujemy go w taki sposób, aby nie tylko uczniowie szkoły, ale wszyscy mieszkańcy mogli z niego w pełni korzystać. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom oraz innym osobom korzystającym z hali poszerzać różne umiejętności, rozwijać zainteresowania, z wiarą patrzeć w przyszłość – mówiła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie Alicja Witkowska.

Na oficjalne otwarcie hali 19 lutego przybyło wielu gości, wśród nich m.in.: Proboszcz Parafii Nowy Żmigród ks. Stanisław Szajna wraz w wikarym ks. Rafałem Majerskim, ks. Henryk Maguda, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Jacek Adamski, Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie Wojciech Sokołowski, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Starostwa Powiatowego, Magurskiego Parku Narodowego, radni i sołtysi Gminy Nowy Żmigród, Dyrektor Przedszkola Gminnego i dyrektorzy szkół, prezesi klubów sportowych, nauczyciele i uczniowie, także wykonawcy robót, inspektor nadzoru i projektant hali.

Radości z możliwości uczestniczenia w otwarciu hali nie kryli także zaproszeni goście, którzy zabierali głos w trakcie uroczystości i przekazali na dobry początek sporą ilość piłek do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska podkreśliła, że spełniają się marzenia młodych Żmigrodzan o hali sportowej. Doceniła też upór lokalnych władz w staraniach o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

W piątek odwiedzili Nowy Żmigród także Poseł Bogdan Rzońca oraz Senator Alicja Zając w towarzystwie Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca, a także Starosta Jasielski Adam Pawluś z Członkiem Zarządu Andrzejem Stachurskim, którzy z powodu obowiązków służbowych nie mogli uczestniczyć w poniedziałkowej uroczystości. List z gratulacyjny przesłali także Poseł Krystyna Wróblewska oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie Przedszkola Gminnego i Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

Godziny otwarcia hali i zasady korzystania zostaną podane do wiadomości po ustaleniu dokładnego harmonogramu zajęć szkolnych w obiekcie.

Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta
Hala sportowa w...
Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta Hala sportowa w Nowym Żmigrodzie otwarta

fot. UG, Mateusz Smyka

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy