^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 13.30
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie 
odbędzie się XL sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m. in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2018 rok,
2/ uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2018”,
3/ uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2018 rok,
4/ uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2018 rok.

5. Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych na temat ich działalności i stopnia wykorzystania przyznanych środków budżetowych w 2017 roku.

6. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady 
Piotr Suski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy