W związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej II etap w miejscowości Łężyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród, część Nowego Żmigrodu, Mytarzy i Mytarki, zwracam się z prośbą o przeanalizowanie trasy kanalizacji sanitarnej projektowanej przez Państwa działki określone w załączniku graficznym do umowy na wejście w teren.

 

W przypadku stwierdzenia, że na trasie rosną drzewa lub krzewy wymagające zezwolenia Wójta Gminy na ich usunięcie (tj. oprócz drzew i krzewów owocowych oraz których wiek nie przekracza 10 lat) należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie pokój nr 23 z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunięcie.

 

W załączeniu wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.