^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wójt Gminy Nowy Żmigród informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2013 roku do Urzędu Gminy Nowy Żmigród wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA pod nazwą “CZTERY KĄTY I PIEC PIĄTY – BUDOWA WIATY JAKO ZADASZENIA PUNKTU WIDOKOWEGO NA GÓRĘ GRZYWACKĄ". 

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:

− w Biuletynie Informacji Publicznej;
− w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
− na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Żmigród

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 16 sierpnia 2013 r. na adres:

Urząd Gminy Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Żmigród

z dopiskiem: Uwagi do zadania “CZTERY KĄTY I PIEC PIĄTY – BUDOWA WIATY JAKO ZADASZENIA PUNKTU WIDOKOWEGO NA GÓRĘ GRZYWACKĄ“. 

Nowy Żmigród, dn. 07.08.2013 r.

Oferta realizacji zadania publicznego 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu