^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wójt Gminy Nowy Żmigród informuje, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Nowy Żmigród, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:
od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2015 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
− 1−30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
− 1−31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 roku − 86 l.

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2015 roku − 0,95 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 roku − 81,70 zł.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Jeżeli producent rolny wykorzystał cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie, nie składa kolejnego wniosku w drugim terminie.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy