^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Żmigrodzie
z dnia 19 stycznia 2015 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
do Rady Gminy Nowy Żmigród
w wyborach uzupełniających do rad gmin
zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Żmigrodzie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Nr 13

 

1.

BĘBEN Ryszard, lat 66, zam. Mytarka
zgłoszony przez KWW WS – lista nr 1

 

2.

KOSTRZĄB Rafał Marian, lat 35, zam. Mytarka
zgłoszony przez KWW LEPSZE JUTRO – lista nr 2

 

3.

BARAN Łukasz Jan, lat 33, zam. Mytarz
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA BARANA – lista nr 3

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Nowym Żmigrodzie

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy