^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród mające na celu zaopiniowanie projektów statutów poszczególnych sołectw. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Nowy Żmigród posiadające czynne prawo wyborcze do organów gminy. Konsultacje polegają na: zwołaniu zebrania wiejskiego, omówieniu z mieszkańcami projektu statutu sołectwa, podjęciu stosownej uchwały, a także kierowaniu do Wójta Gminy oraz do Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie uwag do projektu statutu sołectwa. Jedną z proponowanych zmian w statutach są zasady i tryb wyboru sołtysa. Podstawą do ubiegania się o funkcję sołtysa miałoby być zarejestrowanie komitetu wyborczego sołtysa w rejestrze komitetów wyborczych w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, natomiast głosowanie przeprowadzane byłoby w lokalu obwodowej komisji wyborczej wyposażonej w urnę, w godzinach 8.00 − 18.00, w dniu ustawowo wolnym od pracy. 

Terminarz zebrań wiejskich w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród

Lp.

Miejscowość

Termin

Godzina

Miejsce

1.

Brzezowa

01.02.2015 (niedziela)

10.20

Dom Ludowy

2.

Nienaszów-Sośniny

01.02.2015 (niedziela)

14.00

Dom Ludowy

3.

Siedliska Żmigrodzkie

02.02.2015 (poniedziałek)

17.00

Dom Strażaka

4.

Skalnik

03.02.2015 (wtorek)

17.45

Dom Ludowy

5.

Gorzyce

04.02.2015 (środa)

16.30

Dom Ludowy

6.

Makowiska

05.02.2015 (czwartek)

17.00

Dom Ludowy

7.

Jaworze

06.02.2015 (piątek)

17.00

Dom Ludowy

8.

Sadki

07.02.2015 (sobota)

17.00

Dom Ludowy

9.

Nienaszów

08.02.2015 (niedziela)

11.30

Dom Ludowy

10.

Desznica

08.02.2015 (niedziela)

15.00

Dom Ludowy

11.

Stary Żmigród

09.02.2015 (poniedziałek)

17.00

Dom Ludowy

12.

Łysa Góra

10.02.2015 (wtorek)

17.00

Dom Ludowy

13.

Grabanina

11.02.2015 (środa)

17.30

Dom Ludowy

14.

Mytarka

12.02.2015 (czwartek)

18.00

Dom Ludowy

15.

Mytarz

13.02.2015 (piątek)

18.00

Dom Ludowy

16.

Łężyny

14.02.2015 (sobota)

15.30

Dom Ludowy

17.

Kąty

15.02.2015 (niedziela)

12.30

Dom Ludowy

18.

Nowy Żmigród

15.02.2015 (niedziela)

15.00

Gminny Ośrodek Kultury

19.

Toki

16.02.2015 (poniedziałek)

18.00

Dom Ludowy

 
 
 
 
Formularz zgłaszania uwag - Załącznik Nr 1 (plik w formacie MS Word(R))

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy