^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


wodociag nzKonsorcjum Firm: Lider – Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger z siedzibą w Albigowej; Partner – Usługowy Zakład Instalacji Wod.-Kan. CO i Gazu Roman Falger z siedzibą w Albigowej rozpoczęło prace związane z wymianą odcinka wodociągu i częściowym remoncie ujęcia wody w miejscowości Nowy Żmigród.

W ramach planowanej inwestycji wymieniona zostanie najstarsza część rurociągów stalowych o długości 902 mb. Zamontowane zostaną nowe zasuwy, hydranty przeciwpożarowe oraz kontrolne studnie wodomierzowe. Zmodernizowana zostanie także stacja uzdatniania wody poprzez montaż zbiorników filtracyjnych oraz montaż uzdatniaczy. Zamontowany zostanie zbiornik na popłuczyny i wykonane zostaną prace naprawcze w zbiorniku ujęcia wody pitnej.

Zadanie obejmie również wymianę pomp tłoczących w przepompowniach w miejscowościach Mytarka i Nowy Żmigród, zakup kontenera na osad odwodniony oraz agregatu zasilania awaryjnego przepompowni. Wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego dostawca agregatu to firma SUMER Motor Agregaty Prądotwórcze Spółka Jawna z siedzibą w Andrychowie.

Na realizację inwestycji, której wartość poprzetargowa wynosi 291 050,00 zł, Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dofinansowanie w wysokości 168 115,00 zł.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu