^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


zamczysko 1

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w uzgodnieniu z Wójtem Gminy i przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury wykonało tabliczki oraz słupki do oznakowania szlaku wewnętrznego prowadzącego do średniowiecznego Zamczyska w Starym Żmigrodzie. Oznakowanie rozpoczyna się przy drodze wojewódzkiej Nowy Żmigród – Dukla na wysokości miejscowości Stary Żmigród i drogami gminnymi prowadzi przez las do celu.

Czytaj więcej...

W dniu 1 sierpnia, w związku z przypadającą w tym dniu 73. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, uruchomione zostaną o godz. 17.00 syreny alarmowe. Syreny włączone zostaną na czas 1 minuty i będą mieć dźwięk ciągły.

Dźwięk syren w rocznicę godziny "W", w celu oddania hołdu bohaterskim Powstańcom i mieszkańcom stolicy, wpisał się na trwałe w obchody rocznicowe Powstania i zyskał wymiar jednego z najbardziej znaczących symboli w polskiej tradycji historyczno-patriotycznej.

W dniach 15−17 września Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” orgaznizuje maraton na orientację o nazwie KIWON − nawiązujący do nafciarskich tradycji regionu w którym sie odbywa − ziemi jasielsko-gorlickiej.

To pierwsza impreza o niewielkim zasięgu,
organizowana przez pasjonatów, dla pasjonatów.

Wszystkie informacje o imprezie znajdują się na stronie: http://kiwon.towarzystwojastrzebiec.pl/

500plus2017

 

Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski
o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne
oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wzory wniosków na nowy okres uległy zmianie.
Nowe druki dostępne będą od 1 sierpnia.

Podstawą do ustalenia prawa do ww. świadczeń
będą dochody za 2016 rok (z uwzględnieniem przepisów
dotyczących utraty / uzyskania dochodu).

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów − wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin:

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy