^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


duk4Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Starym Żmigrodzie przy drodze wojewódzkiej 993 (ciąg ul. Dukielskiej w Nowym Żmigrodzie, do skrzyżowania z drogą powiatową na Stary Żmigród). W tym roku zamontowanych zostało 7 kompletnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Jest to ostatni etap realizowanej sukcesywnie od 2014 r. inwestycji związanej z doświetleniem tego odcinka drogi. Wykonano łącznie 31 lamp.

Czytaj więcej...

IMG 4729Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie.Inwestycja ta stanowi kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – zapewnieni możliwość zrzutu ścieków między innymi z miejscowości Nienaszów i Stary Żmigród, gdzie prace przy budowie kanalizacji już trwają. Gotowa będzie także do przyjęcia ścieków z pozostałych miejscowości gminy.

Czytaj więcej...

1 04 2018> Inwestycja w ratowanie życia

> Z XLI sesji Rady Gminy

> 160 tys. zł na remont drogi gminnej w Kątach

> 500+ a praca za granicą − czy się należy?

> Debatowali na temat bezpieczeństwa seniorów

> Świadectwo ekstremalnych

> Koło Gospodyń Wiejskich w Desznicy poleca...

> Porady ogrodnicze na kwiecień

> Co warto wiedzieć o antybiotykoterapii?

> Marzec w UKS „Tempo” Nienaszów

> Królewska Komora Celna w Żmigrodzie

„Region Żmigrodzki” nr 4/18/183

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.qov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Czytaj więcej...

krus kwadratPlacówka Terenowa KRUS w Jaśle uprzejmie informuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzorem lat ubiegłych organizuje w okresie wakacji letnich turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003−2011 r. których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej rok.

Czytaj więcej...

MS i FS 2

2 lutego, po przeprowadzeniu pilotażowego naboru w woj. Małopolskim, ruszył ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych. Jako pierwszy ogłoszono nabór dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z Podkarpacia. Za pośrednictwem gmin sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z tego terenu.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy