^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 15−17 września Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” orgaznizuje maraton na orientację o nazwie KIWON − nawiązujący do nafciarskich tradycji regionu w którym sie odbywa − ziemi jasielsko-gorlickiej.

To pierwsza impreza o niewielkim zasięgu,
organizowana przez pasjonatów, dla pasjonatów.

Wszystkie informacje o imprezie znajdują się na stronie: http://kiwon.towarzystwojastrzebiec.pl/

500plus2017

 

Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski
o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne
oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wzory wniosków na nowy okres uległy zmianie.
Nowe druki dostępne będą od 1 sierpnia.

Podstawą do ustalenia prawa do ww. świadczeń
będą dochody za 2016 rok (z uwzględnieniem przepisów
dotyczących utraty / uzyskania dochodu).

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów − wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin:

Czytaj więcej...

Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy Żmigród,
że w miejscowości Nowy Żmigród został wyłapany bezdomny pies.

Osoba, której zaginął pies lub osoba chętna do jego adopcji proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy w Nowym Żmigrodzie pok. nr 23, II piętro (tel. 13 44 82 620) lub z Lecznicą weterynaryjną przy ul. Basztowej 5, 38-230 Nowy Żmigród (tel. 13 44 15 621).

DSC07103W ramach zadania Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród w 2017 r. usunięto w czerwcu br. 50,471 Mg (ton) odpadów zawierających azbest z 25 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Nowy Żmigród. Utylizacji dokonało, wybrane w drodze zapytania ofertowego, Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-TEL Tomasz Wieczorek z Bielsko-Białej.

Czytaj więcej...

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń. Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

List Prezesa KRUS

1 07 2017W tym numerze:

> Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew z prywatnych nieruchomości

> Radni udzielili absolutorium wójtowi

> „Plurimos annos” drogi Jubilacie!
W niedziele 11 czerwca przeżywaliśmy jubileusz 25. rocznicy święceń kapłańskich proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nienaszowie, ks. Jana Gajdy.

> Proboszcz Desznicy obchodził 30-lecie kapłaństwa

> Wójt wyróżnił najzdolniejszych

> Pyszna wizytówka Nowego Żmigrodu
Ze Stanisławem Golcem − założycielem żmigrodzkiej lodziarni rozmawiał Piotr Figura.

> Z historii Koła Gospodyń Wiejskich w Skalniku

> Uwaga na opakowanie! To lek czy suplement?

> Do historii przeszedł sezon piłkarski 2016/2017

> Nagrodzeni przez OZPN

> UKS „Tempo” Nienaszów − podsumowanie sezonu 2016/2017

> Monografia Starego Żmigrodu w nowej odsłonie
Recenzja książki Daniela Nowaka pt. Stary Żmigród w Beskidzie Niskim autorstwa Mariusza Skiby.

„Region Żmigrodzki” nr 7/17/174

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy