^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zakład Socjologii Miasta i Wsi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wraz z Agencją Martin & Jacob z Wrocławia, jest organizatorem konkursu na pamiętnik dla rolników, którzy objęli swoje gospodarstwa po roku 1989. W ten sposób pragniemy zbadać i opisać, słabo jeszcze rozpoznany od strony indywidualnych ludzkich losów, proces zmian i przekształceń, jakim nasze rolnictwo podlegało w ostatnim 25-leciu. Do konkursu można przystąpić po zalogowaniu na stronę internetową: www.pamietnikrolnika.pl.

Czytaj więcej...

W budynku Urzędu Gminy
w Nowym Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY
w ramach którego udzielane są konsultacje psychologiczne.

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w terminach:

22.01.2018 r., 05.02.2018 r., 19.02.2018 r.,
05.03.2018 r., 19.03.2018 r., 09.04.2018 r., 23.04.2018 r.,
07.05.2018 r., 21.05.2018 r., 04.06.2018 r., 18.06.2018 r.

w godz. 16.00–18.00.

Czytaj więcej...

6XAUvBAlUByp4aghSnaklejka2018 aW sobotę 6 stycznia uroczystość Trzech Króli. W tym dniu zostanie zorganizowany po raz pierwszy w parafii Nienaszów Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się on Mszą Św. o godz. 10.30, potem orszak przejdzie trasą z kościoła, obok szkoły, później w stronę Poraju i zawróci przed domem ludowym. W trakcie przejścia śpiewane będą kolędy i czytane krótkie teksty Pisma Świętego. Orszakowi towarzyszyć będą Trzej Królowie i Święta Rodzina. Również dzieci mogą przebrać się w stroje aniołków, pastuszków, Trzech Króli czy Świętej Rodziny. Po zakończeniu orszaku w domu ludowym będzie można napić się gorącej herbaty i wspólnie pokolędować. Wszystkich mieszkańców gminy Nowy Żmigród, parafian, wraz z rodzinami i znajomymi, serdecznie zapraszają: sołtys Nienaszowa Helena Kulisz wraz z proboszczem ks. Janem Gajdą.

Czytaj więcej...

sesja 28 12 2017 128 grudnia odbyła się XXXIX sesja rady gminy, na której jednogłośnie uchwalono budżet gminy Nowy Żmigród na 2018 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród na lata 2018–2025. Po wcześniejszych pracach nad projektem budżetu w Komisjach Rady Gminy oraz jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, radni na sesji jednogłośnie przyjęli budżet. 

Czytaj więcej...

wigilia strazakow 2017 1W czwartek 28 grudnia 2017 roku w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP połączone ze świątecznym opłatkiem, na które przybyli przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy.

Czytaj więcej...

Dwaj sportowcy z terenu naszej gminy – Arkadiusz Baran i Kamil Cygan na wczorajszej sesji Rady Gminy otrzymali nagrody za wysokie wyniki sportowe. Gratulacje za znakomite osiągnięcia sportowe oraz podziękowania za promowanie gminy Nowy Żmigród na ogólnopolskiej arenie sportowej złożyli: Wójt Gminy Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusz Czajkowski.

Czytaj więcej...

 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Odpady należy oddawać zgodne ze złożoną deklaracją.
Miejscowości
Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz
Łężyny, Gorzyce, Toki
Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie
Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
 
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Styczeń
22
 
29
 
29
 
23
 
Luty
19
 
26
 
26
 
20
 
Marzec
19
 
26
 
26
 
20
 
Kwiecień
9
 
30
 
30
 
17
 
Maj
14
28
14
28
15
29
15
29
Czerwiec
11
25
11
25
12
26
12
26
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w miesiącu październiku.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy