^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, Wójt Gminy Nowy Żmigród informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Czytaj więcej...

koniczynaPszczoły i inne owady zapylające odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin. Obecność tych owadów w środowisku rolniczym powoduje wzrost plonowania roślin uprawnych oraz poprawia parametry jakościowe uzyskanego plonu. Przy pełnym i prawidłowym zapyleniu roślin zwyżka plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym wynosi od 20 do 80%, w zależności od rośliny.

Czytaj więcej...

Julia Durał, uczennica klasy VI SP Makowiska, zdobyła I miejsce w konkursie ogólnopolskim „Cyberprzemoc. Zagrożenia w sieci”. Zadaniem uczestników było przedstawienie w formie komiksu treści propagujących bezpieczeństwo w Internecie, realne zagrożenia czyhające w Sieci na użytkowników komputerów lub innych urządzeń mobilnych.

Czytaj więcej...

duk4Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Starym Żmigrodzie przy drodze wojewódzkiej 993 (ciąg ul. Dukielskiej w Nowym Żmigrodzie, do skrzyżowania z drogą powiatową na Stary Żmigród). W tym roku zamontowanych zostało 7 kompletnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Jest to ostatni etap realizowanej sukcesywnie od 2014 r. inwestycji związanej z doświetleniem tego odcinka drogi. Wykonano łącznie 31 lamp.

Czytaj więcej...

IMG 4729Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie.Inwestycja ta stanowi kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – zapewnieni możliwość zrzutu ścieków między innymi z miejscowości Nienaszów i Stary Żmigród, gdzie prace przy budowie kanalizacji już trwają. Gotowa będzie także do przyjęcia ścieków z pozostałych miejscowości gminy.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy