^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


kanalizacja szGminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie rozstrzygnęło przetarg dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Żmigród i Nienaszów – etap I oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej w Nowym Żmigrodzie. Inwestycja realizowana będzie w latach 2018– 2019, w Starym Żmigrodzie prace już trwają.

Czytaj więcej...

Z inicjatywy Alicji Rysz – Radnej Gminy Nowy Żmigród oraz sołtysów: Jolanty Wygnał (Sadki) i Dawida Kmiecika (Grabanina) 3 lutego (sobota) w sali Domu Ludowego w Sadkach odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z Sadek, Toków i Grabaniny.

Czytaj więcej...

16.01.2018 r. w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle rozegrana została V – ostatnia kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. Edwarda Nazgowicza – dziewczęta rocznik 2004 i młodsze. Drużyna piłkarska dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Łężynach w składzie: Julia Szypuła, Patrycja Leś, Kamila Kaczmarczyk, Anna Kiełbasa, Paulina Maciejczyk, Aleksandra Chronowska, Weronika Dziadosz i Anita Nadymus, drugi rok z rzędu, okazała się najlepszą drużyną ligi. Nasze piłkarki zdominowały rozgrywki ligi, w której wystąpiło 9 zespołów. Odniosły 14 zwycięstw, 1 remis i poniosły 1 porażkę. Strzeliły 45 bramek, tracąc tylko 8.

Czytaj więcej...

Plakat Profil Zaufany 1

Dzięki profilowi zaufanemu eGo mikroprzedsiębiorcy mogą łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać obowiązkowe pliki JPK_VAT. Pierwsze pliki JPK_VAT (za styczeń) mikroprzedsiębiorcy wyślą do 26 lutego 2018 r. Zachęcamy do jak najszybszego zakładania profilu zaufanego, który nie tylko upraszcza kontakt z administracją skarbową, ale również umożliwia załatwianie wielu innych spraw urzędowych.

Czytaj więcej...

IMG 1533Wniosek Gminy Nowy Żmigród na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2. Gospodarka odpadami, nabór nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17. Gmina Nowy Żmigród uplasowała się na 13 pozycji z ilością punktów 70, a tym samym otrzymała dofinansowanie w kwocie 773 924,87 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 1 121 882,84 zł, a rozpoczęcie prac przewidywane jest już w pierwszym półroczu 2018 roku. W dniu 31.01.2018 r. w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia przez Panią Marię Kurowską Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Grzegorza Barę.

Czytaj więcej...

krus konkurs 2018W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dlaDzieci, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Bezpieczniena wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Od pierwszej edycji Konkursu współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja Pracy, która zapewnia udział swoich przedstawicieli w pracach komisji konkursowych.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy