^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.qov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Czytaj więcej...

krus kwadratPlacówka Terenowa KRUS w Jaśle uprzejmie informuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzorem lat ubiegłych organizuje w okresie wakacji letnich turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003−2011 r. których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej rok.

Czytaj więcej...

MS i FS 2

2 lutego, po przeprowadzeniu pilotażowego naboru w woj. Małopolskim, ruszył ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych. Jako pierwszy ogłoszono nabór dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z Podkarpacia. Za pośrednictwem gmin sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z tego terenu.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy