^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


IMG 20180910 125459

10 września do jednostki OSP KSRG Łysa Góra trafił nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 MAN TGM 13.290. W ubiegłą sobotę odbyło się jego uroczyste przekazanie i poświęcenie, na którym obecnych było wielu znamienitych gości z senator Alicją Zając i posłem Bogdanem Rzońcą na czele. Nowy samochód otrzymał imię Jan.

Czytaj więcej...

slide29

Z wielką radością przyjęliśmy informację, że projekt konkursowy zgłoszony przez Szkołę Podstawową w Łężynach został doceniony przez Narodowy Bank Polski i znalazł się na liście stu najlepszych projektów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs przebiega pod hasłem MY POLACY NIEPODLEGLI, PRZEDSIĘBIORCZY.

Czytaj więcej...

W dniach 8 – 9 października we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Żmigród odbyły się przeglądy operacyjno-techniczne. Przeglądy te przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy ds. ochrony przeciwpożarowej oraz komendanta gminnego OSP w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału wystawców związanych z wytwarzaniem i obrotem produktami i żywnością wysokiej jakości rozumianą jako certyfikowana żywność ekologiczna (certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę upoważnioną, wpisaną do Rejestru Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce), a także z żywnościowymi produktami tradycyjnymi (wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Podczas Targów Ekogala wystawcami mogą zostać również podmioty zajmujące się ziołolecznictwem, propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka oraz gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia agroturystyczne i zagrody edukacyjne (podmioty z terenu Województwa Podkarpackiego).

Czytaj więcej...

czystepowRuszył program rządowy Czyste Powietrze – dofinansowanie do termomodernizacji. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie 1 października o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli programu Czyste Powietrze z mieszkańcami. 

Program skupia się na termomodernizacji oraz wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalny możliwy koszt od którego jest dotacja to 53 tys. zł a minimalny to 7 tys. zł. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW), ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. 178536361 wew. 222 lub 333.

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż ogłoszony:
- w dniu 31.08.2018 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane, wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, oraz
- w dniu 12.09.2018 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy
zostaje wydłużony do 31.10.2018 r.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy