^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


1 września w Rzepienniku Suchym minął pod znakiem pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed 75 lat, z okresu II wojny światowej, kiedy to Niemcy rozstrzelali w Rzepienniku Suchym zakładników przywiezionych z więzienia w Jaśle i Gorlicach.

Czytaj więcej...

30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego. Na liście tej znalazło się  zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty” o wartości 1 559 400,70 zł, przy 70-procentowym dofinansowaniu tj. 1 091 580,00 zł.

Czytaj więcej...

Już 2 września 2019 roku rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej.

Czytaj więcej...

MRPiPS zmieniło okres realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. Obecnie Podprogram 2019 obowiązuje od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r.

Skierowania dla osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej w ramach Programu są wydawane na bieżąco przez GOPS w Nowym Żmigrodzie, natomiast informacja o dystrybucji żywności zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy w miesiącu grudniu 2019 r.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Nowy Żmigród informuje, że w dniach 2, 3, 4 września 2019 r.,
zgodnie z ustalonym harmonogramem,
odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, dywany, itp.).

Równocześnie informuję, że w ww. terminach nie będą obierane elektroodpady oraz zużyte opony.
Odpady te należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie.
PSZOK czynny jest w każdą środę od godz. 12.00 do godz. 17.00.

Wójt
Grzegorz Bara

ZUSJesteś przedsiębiorcą i pilnie potrzebujesz potwierdzenia z danymi, które są na Twoim koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Teraz możesz samodzielnie utworzyć taki dokument i przekazać go instytucji, która tego od Ciebie oczekuje.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza