^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


sesja 22 06 1W środę 22 czerwca br. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród, na której zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. i jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Budżet gminy Nowy Żmigród wg stanu na 31.12.2015 r. po stronie planu dochodów wynosił 31 691 320,73 zł, a po stronie planu wydatków – 33 143 320,73 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodowej wyniosło 31 224 054,97 zł i w stosunku do przyjętego na 2015 r. planu zrealizowane zostało w 98,5%. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 31 069 653,53 zł, co stanowi 93,7% planu. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.

Czytaj więcej...

27 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Nowy Żmigród dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Żmigród. Nagrody rzeczowe przyznawane są, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, w danym roku szkolnym, na wniosek dyrektora szkoły, dla 20 uczniów z minimalną średnią ocen 5,0 – 15 ze szkół podstawowych i 5 z gimnazjów. Ich przyznawanie ma na celu promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i uczniów posiadających osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

Czytaj więcej...

uks 19 06W niedzielę 19 czerwca braliśmy udział w turnieju rocznika 2009 „Śnieżka Cup” w Dębicy. Jeszcze rano zastanawialiśmy się czy warto jechać tak daleko bez rezerwowych – choroby wyeliminowały pięciu zawodników. Rodzice jednak jednogłośnie zadecydowali, że się nie poddajemy i walczymy mimo przeciwności.

Czytaj więcej...

produkty regionalne

 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja organizuje w dniu 06.08.2016 r. wydarzenie mające na celu promocję naturalnych, tradycyjnych i ekologicznych produktów lub wyrobów lokalnych.


W związku z tym zainteresowane osoby, podmioty z terenu działania LGD Nowa Galicja, tj. gminy: Jasło, Tarnowiec, Kołaczyce, Osiek Jasielski, Dębowiec, Nowy Żmigród i Krempna chcące zaprezentować swoje produkty lub wyroby prosimy o kontakt z LGD.


Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Nowa Galicja, ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce lub pod numerami telefonu: 510 180 236, 515 205 894, 512 189 603.

list krus wakacje 2016Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci,

za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2016 roku (środa)
o godzinie 13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XIX sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy