^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


III goryWykonano remont drogi na III Góry w Łysej Górze. Na odcinku pierwszych 800 m wykonano: czyszczenie rowów, nawierzchnię bitumiczną oraz uzupełnienie poboczy. Trwa remont pozostałej części drogi.

Czytaj więcej...

Informuję, że w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) Urząd Gminy będzie nieczynny
− jest to dzień ustawowo wolny od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 11 listopada 2017 r.

Wójt Gminy
Grzegorz Bara

IMG 1655Gmina Nowy Żmigród zakończyła zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Zostały wyremontowane 3 drogi gminne: w Brzezowej na działce nr 631/4, w Makowiskach na działce nr 1328 oraz w Gorzycach na działce nr 296.

Czytaj więcej...

Osoby, które kwalifikują się do pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014−2020,
a nie pobrały jeszcze karty uprawniającej do otrzymania pomocy żywnościowej
proszone są o zgłoszenie się do 31 października br.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
celem pobrania ww. karty.

okladka 10 2017

> 10-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór

> „Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju”

> Zakończono remont dróg rolniczych

> Mieczysław Brożyna – in memoriam

> Ze wspomnień starego fotografa
Część 2. O tym, że frycowe trzeba płacić!

> Na meczu „Asseco Resovia” Rzeszów – UPCN San Juan Volley Club

> Piłkarski wrzesień

>  Użytkownicy i właściciele ziemi miejscowości obecnej gminy 
Nowy Żmigród według Metryki Józefińskiej w latach 1785–1789
(dominium Żmigród − cz. 2)

„Region Żmigrodzki” nr 10/17/177

12 par z terenu gminy Nowy Żmigród w roku 2017 obchodzi 50-lecie małżeństwa. 11 października Jubilaci zostali uhonorowali medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy