^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


podziękowanie dla rowności

 Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej
składa serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy Nowy Żmigród
ze wsi: Łysa Góra, Gorzyce, Łężyny, Siedliska, Desznica, Makowiska,
Toki, Nienaszów, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Kąty, Jaworze i Sośniny
za szlachetny
Dar Serca
w postaci zakupu produktów spożywczych
dla osób bezdomnych z miasta Rzeszowa.

ekomaxW wyniku przeprowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Nowy Żmigród" wyłoniono wykonawcę usługi na 2016 r. – wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.

Czytaj więcej...

punkt pomocy prawnejZgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w Nowym Żmigrodzie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

logotyp

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w dniu 22 stycznia 2016 roku w godz. 16.00 − 18.00 w Domu Ludowym w Łysej Górze odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 − 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

logotyp

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w dniu 13 stycznia 2016 roku w godz. 16.00 − 18.00 w Domu Ludowym w Kątach odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 − 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

30 grudnia 2015 r. odbyła się XIV sesja Rady Gminy, na której jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2016 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród na lata 2016–2023. Po obradach w komisjach radni na sesji przyjęli budżet po autopoprawkach po stronie dochodów w wysokości 27 295 119,98 zł, a wydatki gminy zaplanowano na poziomie dochodów.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy