^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


boisko mytarzTrwają prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w Mytarzy. W ramach inwestycji, której wartość wynosi 110 914,94 zł, a której wykonawcą jest FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej wykonane zostaną: dojścia do boiska, obrzeża, ogrodzenie, nawierzchnia oraz zamontowany zostanie osprzęt sportowy. Obiekt o wymiarach 12,5 m x 24 m przystosowany będzie do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną.

bukiet-wiaderkoKoła Gospodyń Wiejskich znów mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności w nowym letnim konkursie, ogłoszonym przez Ogólnopolski portal dla KGW i KR. Tematyka konkursu jest prosta i przyjemna, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci praktycznego sprzętu dla koła.

Czytaj więcej...

bw2015Wakacje w pełni. Najbliższe dwa miesiące to dla dzieci i dorosłych czas wypoczynku oraz letnich wyjazdów. Wiele osób będzie odpoczywać z dala od miast − nad wodą, w lesie i w górach. Wiele takich atrakcyjnych turystycznie miejsc znajduje się również w naszym regionie. Policjanci troszcząc się o bezpieczeństwo wypoczywających, ale też podróżujących drogami powiatu jasielskiego, włączają się w doroczną akcję "Bezpieczne wakacje".

Czytaj więcej...

pozyczki ffwFundacja Wspomagania Wsi od ponad 15 lat wspiera finansowo drobnych przedsiębiorców z województwa podkarpackiego. Od roku 2010 współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie i korzystając ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 udziela pożyczek do 40 000 zł dla mikroprzedsiębiorców zakładających lub rozwijających swoje małe rodzinne firmy. Z programu tego skorzystało już ponad 1500 pożyczkobiorców. Fundacja działa poprzez sieć lokalnych doradców, których zadaniem jest między innymi pomoc w przygotowaniu wniosku o przyznanie pożyczki. Nazwiska i adresy doradców pożyczkowych znajdują się w załączonej informacji.

rekrutacja2015 lo 6Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie informuje, że trwa nabór na następujące kierunki kształcenia w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016:
− kierunek ogólny (rozszerzony język polski, matematyka, geografia, WOS),
− kierunek wojskowo-policyjny (rozszerzony język angielski, historia, WOS, innowacja „wojskowo-policyjna).

Czytaj więcej...

przerwa w dostawie energii
 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny KROSNO
CENTRUM DYSPOZYTORSKIE KROSNO
zawiadamia, że w dniu
07.07.2015
od godz. 14.00 do godz. 17.00
PLANUJE PRZERWĘ w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Nowy Żmigród
zasilanych ze stacji transformatorowej Nowy Żmigród UG.

Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy, są prace konserwacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych.

Szczegółowych informacji można dowiedzieć się pod nr telefonów: 991 oraz 13 43 750 44 lub na stronie internetowej: www.rzeszow.pgedystrybucja.pl w zakładce „Planowane wyłączenia”.
 
W czwartek 25 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie miało miejsce rozdanie nagród dla laureatów i uczestników konkursu plastycznego „STOP UZALEŻNIENIOM”, zorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

 
W związku z upływem kadencji ławników sądowych, zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 133 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Żmigród przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników kadencji 2016 – 2019. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.
 

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy