^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


dowodUrząd Gminy Nowy Żmigród, informuje, iż związku z wdrożeniem od dnia 4 marca 2019 roku dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, Centralny Ośrodek Informatyki planuje czasowe przerwy techniczne.

Zgodnie z komunikatem Centralnego Ośrodka Informatyki w dniu 1 marca 2019 roku (piątek) od godz. 12:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z  dowodem osobistym, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.

W związku z powyższym informujemy, że w dniu 1 marca 2019 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego  można składać osobiście w urzędzie maksymalnie do godz. 11:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

Czytaj więcej...

1> Jakie błędy najczęściej popełniamy przy segregacji odpadów?

> Cztery siłownie polowe i strefy relaksu – inwestycja zakończona!

> Z IV sesji Rady Gminy

> Po co dzieciom edukacja ekonomiczna? Podsumowanie działań w ramach projektu Narodowego Banku Polskiego w Szkole Podstawowej w Łężynach

> „Pan Bóg nie mógł być wszędzie, dlatego stworzył babcie i dziadków”. Obchody Dnia Babci i Dziadka w szkołach

> Koło Gospodyń Wiejskich w Łysej Górze poleca

> Warto przeczytać: Joanna Bator „Purezento”

> Tajemnicze skróty na opakowaniach

> Porady ogrodnicze na luty

> Żmigrodu nazwa mityczna

„Region Żmigrodzki” nr 2/19/193

pies Mytarka 1Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy Żmigród,
że w miejscowości Mytarka wyłapano psa.

Osoba, której zaginął pies lub osoba chętna do jego adopcji
proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy w Nowym Żmigrodzie
− pok. nr 23 − II piętro, tel. 13 44 82 620 lub z Lecznicą weterynaryjną
przy ul. Basztowej 5, 38-230 Nowy Żmigród, tel.13 44 15 621.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie przekazuje informację o możliwości przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze województwa podkarpackiego w 2019 r. Informacja została przygotowana w oparciu o merytoryczne kryteria określone w opracowaniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt.: „Wytyczne dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów'”.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu