^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


LOGO DYŻUR„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE).

Czytaj więcej...

1 07 2018

> Wiła wianki i rzucała je do falującej wody...

> Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

> Stanisław Piwowarczyk – „Sołtysem Roku 2017”

> 100-lecie Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie

> Magia ruchomego obrazu (cz. 2)

> Jestem! LEDNICA 2018

> Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzycach poleca...

> Jednym radość, drugim łzy, czyli koniec piłkarskiego sezonu

> UKS „Tempo” Nienaszów mistrzem i wicemistrzem rozgrywek OZPN Krosno

> Żmigrodzki dwór w XVII wieku

„Region Żmigrodzki” nr 7/18/186

sesja 28 06 2018 1W czwartek 28 czerwca na XLIV sesji Rady Gminy Nowy Żmigród radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. i jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Powodem do radości było też zdobycie tytułu „Sołtysa Roku 2017” przez sołtysa Desznicy Stanisława Piwowarczyka oraz sukces dwóch młodych piłkarek z terenu naszej gminy – Zosi Kiełtyki i Kingi Marszał.

Czytaj więcej...

1 13309Wyłoniono wykonawcę inwestycji polegającej na budowie 4 Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą w wersji podstawowej – siłownia plenerowa i strefa relaksu, a w wersji rozszerzonej również sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem. F. H. System Krzysztof Milczek z Nawojowej ma wykonać zadanie do końca listopada br.

Czytaj więcej...

 
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU nr 19  
Stopień zagrożenia: 2
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie – Zlewnia Wisłoki, Sanu, Wisłoka
Ważność: od 2018-07-18 15:15:00 do 2018-07-19 21:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu (także o charakterze burzowym) w zlewni Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich oraz wysokich. Lokalnie, w południowej części obszaru województwa, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2018-07-18 15:06:00
Synoptyk IMGW-PIB: Aleksandra Chamerlińska-Kulka
źródło: IMGW-PIB

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy