^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wczoraj w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, którego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Czytaj więcej...

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r., przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2018 rok, uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Żmigród w roku 2018”, uchwalenie planów pracy Komisji Rady Gminy i planów pracy Rady Gminy na 2018 rok oraz spotkanie z prezesami klubów sportowych działających na terenie gminy – to program sesji Rady Gminy, która miała miejsce 28 lutego br. Do porządku obrad, na wniosek Wójta Gminy, wprowadzono też projekt uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie na lata 2018–2020.

Czytaj więcej...

spotkanie z seniorami 1Podkarpacka Policja realizując zadania mające na celu zwiększenie efektywności działań na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podejmuje inicjatywy polegające m.in. na organizacji debat społecznych, których celem jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle wraz z Wójtem Gminy Nowy Żmigród w bieżącym roku jest organizatorem debaty społecznej pn. „Bezpieczeństwo Seniorów w gminie Nowy Żmigród”.

Czytaj więcej...

Już po raz dziesiąty odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. W tym roku turniej odbył się w nowo otwartej Hali Sportowej w Nowym Żmigrodzie. Zawody rozegrane zostały 4 marca, a do udziału w nich zgłosiło się sześć drużyn: Nienaszów, OSP Łysa Góra, Łysa Góra OLEWERS, KPP Jasło, Gorzyce i Kąty.

Czytaj więcej...

k1Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy Żmigród,
że w miejscowości Kąty został wyłapany bezdomny pies

Osoba, której zaginął pies lub osoba chętna do jego adopcji
proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy w Nowym Żmigrodzie − pok. nr 23,
II piętro, tel. 13 44 82 620 lub z Lecznicą Weterynaryjną
− ul. Basztowa 5, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 44 15 621.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 marca 2018 r. rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne do przedszkola. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu lub na stronie internetowej. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola proszeni są o wypełnienie wniosku i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w terminach wskazanych w harmonogramie rekrutacji w przedszkolu tj. nie później niż do 30 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

nowy plakat1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zainaugurowano drugą edycję akcji „SpoKREWnieni służbą”, podczas której funkcjonariusze służb podległych MSWiA, Wojsko Polskie oraz wszyscy chętni w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, oddają krew chorym i ofiarom wypadków. Zbiórka krwi na terenie powiatu Jasielskiego odbywać się będzie w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdującym się w Jaśle przy ul. Lwowskiej 22 (tel. 13 44 58 468) i trwać będzie od 1 do 31 marca 2018 r.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy