^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 11 i 12 września 2017 r. do Nowego Żmigrodu zawita Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda. Celem jego przybycia będzie przeprowadzenie BEZPŁATNYCH Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci. Badaniami objęte będą dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonują je radiolodzy na co dzień pracujący w szpitalach pediatrycznych. W czasie badania lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu tarczycy i węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny.

Zapisy pod nr tel. 13 44 82 609 (poniedziałek − czwartek w godz. 7:30−15:30, piątek w godz. 7:30−14:00).

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 13.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Czytaj więcej...

Od 1 października 2017 r. dla 1 400 uczniów w szkołach objętych projektem pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014−2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00, będą prowadzone zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne).

Czytaj więcej...

W niedzielę 3 września w Kątach odbyła się finałowa edycja „Pucharu Smoka MTB”. Zawodnicy startujący w Kątach mieli przed sobą nie lada wyzwanie. Czekała na nich wymagająca i pofałdowana trasa, którą organizatorzy zapowiadali jako jedną z najtrudniejszych w cyklu.

Czytaj więcej...

Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zawiadamia,
że dnia 19 września br. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem spotkania będzie fundusz sołecki na 2018 r.

sesja 18 08 2017Podczas XXXV sesji Rady Gminy, która miała miejsce 18 sierpnia radni podjęli szereg uchwał związanych przekazaniem realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. Dokonano także zmian uchwały budżetowej, wynikających z bieżących i planowanych do realizacji zadań, a także udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Czytaj więcej...

Już szósty rok w miesiącach lipiec i sierpień na terenie naszej gminy funkcjonowały świetlice, których głównym celem jest aktywne organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji. W tym roku z zajęć w 9 sołectwach gminy: Grabanina, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Nowy Żmigród i Stary Żmigród skorzystało 280 osób.

Czytaj więcej...

droga w brzezowej 08 2017Rozstrzygnięto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Obejmuje ono remont dróg: w Brzezowej na działce nr 631/4, w Makowiskach na działce nr 1328 oraz w Gorzycach na działce nr 296.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy