^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


szkolenie subr skOd 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych – subregion „SK”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014–2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. Rekrutacja do projektu potrwa do 25 września 2017 r.

Czytaj więcej...

 

Już w  niedzielę 3 września w Kątach
odbędą się finałowe zawody rowerowe pod nazwą „Puchar Smoka”.

Start pierwszej kategorii spod Szkoły Podstawowej w Kątach o 12:00.

Biuro zawodów czynne od godziny 10:00.

UWAGA! BRAK WPISOWEGO!

Wszystkie informacje na temat zawodów na www.pucharsmoka.pl.

Zapraszamy!

Czytaj więcej...

kuchnia lezynyW dniu 28 marca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017–2020 oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2017 r. Założeniem programu jest sprzyjanie zmianom strukturalnym obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi i mocno promujących postulat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, który polega m.in. na rozwoju nowych funkcji np. turystycznych czy biznesowych. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizację przestrzeni wiejskiej.

Czytaj więcej...

Osoby do pomocy żywnościowej na terenie naszej gminy kwalifikowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie na podstawie skierowania, które następnie przekazywane jest organizacji (Polski Komitet Pomocy Społecznej). Osoby i rodziny są kierowane do pomocy żywnościowej na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia i spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a także podania informacji niezbędnych do wypełnienia skierowania przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej. Skierowania wydawane są na bieżąco i ważne są do 31 maja 2018 r.

Czytaj więcej...

W dniu 07.09.2017 r. w Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, ul. Krakowska 11 w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się BADANIA WZROKU oraz POMIAR CIŚNIENIA SRÓDGAŁKOWEGO dla mieszkańców gminy.

Koszt badania komputerowego: 5 zł.

Koszt pomiaru ciśnienia: 10 zł (badanie dodatkowe).

Zapisy telefonicznie: 13 44 156 74.

Zapisy prowadzone będą do dnia 07.09.2017 r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które będą organizowane na terenie woj. podkarpackiego w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć osoby zapoznają się m. in. z zasadami pisania tekstów, dokonywania obliczeń, poszukiwania informacji w Internecie, wypełniania formularzy elektronicznych, obsługiwania poczty elektronicznej i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. Uczestnikiem szkoleń mogą być osoby w wieku minimum 25 lat, mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy