^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 16 listopada rozstrzygnięto przetarg związany z realizacją zadania „Remont dróg gminnych w miejscowościach Łężyny, Nienaszów, Siedliska Żmigrodzkie – Gmina Nowy Żmigród ”. W ramach prac, które do 10 grudnia br. zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle wyremontowane zostanie 1300 m dróg.  Roboty obejmują wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie warstwy asfaltowej.

 

Realizowana inwestycja jest ostatnim w bieżącym roku krokiem systematycznej poprawy stanu dróg gminnych. Od kwietnia wyremontowanych zostało 14 odcinków dróg o łącznej długości 8123 m w miejscowościach Łysa Góra, Kąty, Grabanina, Toki, Nowy Żmigród, Skalnik, Stary Żmigród, Brzezowa i Desznica na które środki w wysokości blisko 450 tys. zł pochodziły z budżetu gminy, w tym funduszy sołeckich oraz dotacji na likwidację szkód powstałych w wyniku powodzi.
tekst: ep
Kopiowanie i powielanie treści lub grafiki zawartej na stronie bez zgody autora jest zabronione.
 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy