^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 W ramach projektu pn. „Nauka przez indywidualizację” realizowanego w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I–III publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Nowy Żmigród zakupiono ponad 700 szt. pomocy dydaktycznych, które ułatwią prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów.

 

Baza dydaktyczna szkół biorących udział w projekcie została doposażona m.in. w gry edukacyjne, zabawki, tablice multimedialne, gabloty ścienne, kukiełki i pacynki, czy zabawki i zestawy sprawnościowe.

Uczniowie objęci projektem wezmą udział w zajęciach dodatkowych, których charakter i zapotrzebowanie na nie określone zostały przez dyrektorów poszczególnych placówek. Zorganizowane zostaną: zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (zajęcia artystyczne, języki obce, zajęcia matematyczno-przyrodnicze); zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Dzięki zwiększeniu jakości oferty edukacyjnej szkół i możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczniów zmniejszą się dysproporcje edukacyjne występujące między uczniami w trakcie procesu kształcenia, a pomoce dydaktyczne, w które zostaną doposażone szkoły będą służyć na zajęciach nauczania początkowego kolejnej grupie uczniów w następnych latach.

tekst i fot.: ep
Kopiowanie i powielanie treści lub grafiki zawartej na stronie bez zgody autora jest zabronione.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy