^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


  Po długich staraniach Wójta Gminy wykonano remont drogi powiatowej Łężyny − Łajsce na odcinku 2 km, od centrum wsi Łężyny do granicy z gminą Tarnowiec. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia przez Zarząd Powiatu w Jaśle wyłoniono wykonawcę –  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle.  Inwestycję dofinansowała kwotą 150 tys. zł Gmina Nowy Żmigród. Wyremontowana droga ułatwi komunikację w kierunku Jasła, Szebni, czy Krosna.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy