^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 12–16 listopada br. odbyły się spotkania informacyjne przedstawicieli Urzędu Gminy z mieszkańcami w związku z przygotowaniami do II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Żmigród obejmującego miejscowości: Łężyny, Gorzyce, Toki, Sadki,  część Nowego Żmigrodu, Mytarzy i Mytarki.                                            

 

Gmina Nowy Żmigród podpisała 13.08.2012 r. umowę o dofinansowanie budowy II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uzyskano maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 4 000 000,00 zł. Wartość inwestycji według kosztorysów inwestorskich wynosi 9 336 421,31 PLN, natomiast wartość przyłączy 875 316,62 PLN. W ramach II etapu planuje się wykonać 552 przyłącza.

24.10.2012 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania, a wyłonienie wykonawcy robót planuję się do końca stycznia 2013 r.

Gmina Nowy Żmigród podjęła działania w zakresie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dofinansowaniem mogą być objęte gospodarstwa domowe, gospodarstwa  agroturystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przedłożenie umów  zawartych z mieszkańcami zainteresowanymi budową przyłącza, dlatego otrzymanie dotacji uzależnione jest od jak najszybszego podpisania umowy przez mieszkańca. Możliwe do uzyskania dofinansowanie budowy przyłącza wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część kosztów budowy przyłącza musi ponieść mieszkaniec. Wnioski rozpatrywane są przez NFOŚiGW w kolejności wpływu, a o udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

{mosimage}{mosimage}{mosimage}

W ramach I etapu budowy kanalizacji, realizowanego w latach 2008–2010 r., wybudowana została oczyszczalnia ścieków o przepustowości  500 m3/d wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości 31,42 kilometrów. Obecnie do wytworzonej infrastruktury przyłączone jest 443 obiekty. Całkowita wartość prac wykonanych w ramach I etapu wyniosła 13 738 603,73 PLN, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 083 624,07 PLN.

wzór umowy - plik do pobrania

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy