^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 30 października bieżącego roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy na której m.in. przyjęto 3-letni Gminny Program Wspierania Rodzin dla Gminy Nowy Żmigród na lata 2012– 2015, przekazano realizację zadań z zakresu administracji publicznej dotyczących wspierania rodziny Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz dokonano nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.

  

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych
w okręgu
1 Nowy Żmigród
Ulice: Basztowa, Blicharska, Chopina, Gorlicka, Jasielska, Karcińskiego, Kościelna, Krakowska, Młynówka, Plac Zamkowy, Plac Kościuszki, Stara Żmigrodzka, Podwale, Rynek, Wałowa, Za Wałami, Zielona
1
2 Nowy Żmigród
Ulice: Dukielska, Mickiewicza, Oficerska, Piaskowa, Średnia, Wenecja, Węgierska Mała, Wyżna
1
3 Sadki, Toki 1
4 Grabanina, Nienaszów
Nr domów – 14–16, 25–27, 33–34, 37, 40, 44, 64, 81, 98, 104, 110, 117–129, 131–132, 134–150, 152–162, 164–185, 209, 230, 233, 236, 239–240, 243, 245, 247, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 261, 262, 263, 265–266, 272–275, 277–278, 280, 283, 285, 289, 292, 294, 296, 297–302, 304–307
1
5 Nienaszów
Nr domów – 1-13, 17–24, 28–32, 35, 38, 41–43, 46–63, 65–80, 82–97, 99–103, 105–109, 111–116, 130, 133, 151, 163, 186–208, 210–229, 231–232, 234–235, 237–238, 241–242, 244, 246, 248, 249, 251, 259, 260, 264, 267–271, 276, 279, 281, 282284, 286, 287–288, 290–291, 293, 295, 303, 310
1
6 Łysa Góra 1
7 Łężyny 1
8 Gorzyce 1
9 Siedliska Żmigrodzkie, Stary Żmigród 1
10 Brzezowa, Skalnik 1
11 Makowiska 1
12 Desznica, Jaworze 1
13 Mytarz, Mytarka 1
14 Kąty
Nr domów – 1–90, 145, 180, 183–184, 186, 188, 188A, 189, 191, 193, 195, 196–199, 201–202, 204–209, 211–214, 216–220, 231, 234
1
15 Kąty
Nr domów – 91–144, 146–179, 181, 185, 187, 190, 192, 194, 200, 203, 210, 215, 226–230, 233, 235
1

Istotnym punktem obrad było także przyjęcie "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród na lata 2012–2032". Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, iż łączna ilość azbestu w Gminie wynosi 199 274,64 m2. Wyroby zawierające azbest najczęściej występują na obiektach gospodarczych i magazynujących takich jak: stodoły, obory, chlewnie, szopy oraz na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich. Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest procesem długotrwałym, z którym wiążą się duże nakłady finansowe, dlatego też harmonogram realizacji usuwania azbestu rozłożono na następujące okresy: I okres – lata 2012–2016 – 10%, II okres – lata 2017–2025 – 20%, III okres – lata 2026–2032 – 70%. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że usunięcie azbestu z terenu gminy będzie kosztowało 1 918 018,37 zł. 

W związku z zmieniającymi się przepisami, nakładającymi na gminy obowiązek gospodarowania odpadami na ich terenie od 1 czerwca 2013 r., podjęto także szereg uchwał przygotowujących do wdrożenia nowego systemu. 

tekst: ep
Kopiowanie i powielanie treści lub grafiki zawartej na stronie bez zgody autora jest zabronione.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy