^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Trwają roboty związane z inwestycją pn. „Rozbudowa i remont domu ludowego w Nienaszowie”, wśród których najbardziej zaawansowane to: rozbudowa budynku o część kuchenną i sanitarną, remont konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie elewacji oraz instalacji odgromowej.

 
Dom Ludowy, wybudowany początkiem lat 70., wymagał gruntownego remontu. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Kolejne prace, wśród których przewidziano zagospodarowanie terenu oraz roboty remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynku, trwać będą do końca kwietnia 2013 r.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy