^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W roku 2012 Ministerstwo Gospodarki przyznało gminie dotację na realizację zadania wynikającego z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 na finansowanie zadania pn. „Przygotowanie dla Gminy Nowy Żmigród programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją”, co umożliwiło zaktualizowanie programu uchwalonego przez Radę Gminy w 2011 r.

Gminny Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Nowy Żmigród na lata 2012–2032 – projekt

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu